Vandenbempt: “Het was treurig op de Belgische velden, maandagochtendvoetbal”